fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Уважаеми седмокласници,

Уведомяваме Ви, че Заявления за полагане на изпити за проверка на способностите по изобразително изкуство, музика, физическо възпитание и спорт  се подават от 27.05.2020 г. до 29.05.2020 г. от 9,00 до 17.00 ч. в деловодството на 19 СУ „Елин Пелин“.  Към заявленията за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт задължително се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита, което е неразделна част от съответното заявление.

Важно: Училищната комисия  приема заявления за участие в  изпити за проверка на способностите  само за профилирани и професионални паралелки в училища към Министерството на образованието. За училищата към Министерството на културата и Министерството на спорта (спортни училища) приемът се извършва във всяко конкретно училище.

График за провеждане на изпитите за проверка на способностите:

– изобразително изкуство – 22 юни 2020 г.

– музика – 23 юни 2020 г.

– спорт – 24 – 25 юни 2020 г.

Заявление