19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

„Таралеж“

Нашето училище беше наградено с две купи: за активно участие в състезанието „Таралеж“
и за училище-отличник в същото състезание. Учениците, които са показали най-високи
резултати, получиха грамоти и медали в откритата класна стая „Под брезите“ от г-жа

Арабаджиева – директор на 19. СУ „Елин Пелин“.