19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

СОФИЙСКИ МАТЕМАТИЧЕСКИ ТУРНИР

СОФИЙСКИ  МАТЕМАТИЧЕСКИ  ТУРНИР  – 11.11.2023 г.

Времетраенето на състезанието е 90 минути (от 10:00 часа до 11:30 часа).

Учениците заемат местата си до 09:30 ч.

Състезанието ще се проведе на първи и втори етаж.

Разпределение по стаи ще има във вътрешното фоайе на училището.

Учениците се явяват с документ за самоличност – ученическа лична карта.

Пожелаваме успех на всички участници!