19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Сертификати на Cambridge YLE

На 16.09.2022г. бяха официално раздадени сертификатите на Cambridge YLE за нивата Starters, Movers, Flyers, KET. Изпитът се проведе на 31.05.2022г., като 25 ученици от втори, четвърти и пети клас показаха отлични умения по компонентите – слушане, четене, писане, говорене. Благодарение на засиленото чуждоезиково обучение в начален етап в 19 СУ „Елин Пелин“, малките ученици могат да получат необходимата подготовка за явяване на международни езикови състезания и изпити за международни сертификати. Възможността за висококачествена подготовка още в начален и прогимназиален курс е едно от големите предимства на нашето училище! Поздравления за учителите, работили с децата – Ивелина Казакова, Силвия Кунчева-Ангелова, Дарина Колева.

Желаем ползотворна нова учебна година и още повече покорени върхове!