19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Свободни места от 9 до 12 клас – държавен план-прием за уч. 2022/2023 г.

Приемане на документи на учениците, които кандидатстват за попълване на свободните места за учебната 2022/2023 година в паралелките с държавен план-прием от 9 до 12 клас – от 04.07.2022 г. до 08.07.2022 г. /до 14.00 ч./

Обявяване на класираните ученици – на 08.07.2022 г. – до 16.00 ч.

Записването на класираните ученици е от 11.07.2022 г. до 15.07.2022 г.

Приложения:

  1. Необходими документи
  2. Свободни места