19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Свободни места от 9 до 12 клас – държавен план-прием за уч. 2023/2024 г.

Приемане на документи на учениците, които кандидатстват за попълване на свободните места за учебната 2023/2024 година в паралелките с държавен план-прием от 9 до 12 клас – от 23.08.2023 г. до 12.09.2023 г. /до 10.00 ч./

Обявяване на класираните ученици на 12.09.2023 г. – до 12.00 ч.

Записване на класираните ученици на 13.09.2023 г. / от 9.00 ч. до 17.30 ч./

Приложения:

  1. Свободни места
  2. Необходими документи