19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Свободни места – държавен план-прием за втори учебен срок за уч. 2019/2020 г.

Кандидатстване за попълване на свободните места за втори срок за учебната 2019/2020 година в паралелките с държавен план-прием от 8 до 12 клас

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:

  • според определеното балообразуване в годината на кандидатстване за местата, определени с държавния план-прием за съответната паралелка;
  • успех от I учебен срок по всички  предмети от ЗП/ЗУЧ и ЗИП/ПП/ИУЧ за уч. 2019/2020 година;
  • обучавал се в Предприемачески  профил за 8, 9 и 10 клас;
  • наложени наказания на ученика през I учебен срок за уч. 2019/2020 година.