fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Свободните места за учебната 2020/2021 година в паралелките с държавен план-прием от 8 до 12 клас