19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Свободни места в Начален етап и Прогимназия за уч. 2022/2023 г.

19. СУ “ЕЛИН ПЕЛИН”- СОФИЯ

ул. Яков Крайков №16; тел. 952 24 84, 952 30 16   www.19su.bg; e-mail: school@19sou.bg

                                                                                                          

 1. Брой свободни места в НАЧАЛЕН ЕТАП за уч. 2022/2023 г.
 • Брой свободни места за 3 клас – 1 с английски език
 • Брой свободни места за 3 клас – 4 с немски език
 • Брой свободни места за 4 клас – 1 с английски език
 • Брой свободни места за 4 клас – 2 с немски език

 

Кандидатстване за попълване на свободните места в НАЧАЛЕН ЕТАП за учебната 2022/2023 година

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:

 • успех по всички учебни предмети за уч. 2021/2022 г.
 • наложени наказания на ученика през уч. 2021/2022 г

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • заявление от родител – оригинал;
 • извадка от електронен дневник с оценките след приключване на учебна 2021/2022 г

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ:

 • оригиналите на подадените документи;
 • удостоверение за преместване;

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 1. Брой свободни места в ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП за уч. 2022/2023 г.
 • Общ брой свободни места за 5 клас – 4 с немски език
 • Общ брой свободни места за 6 клас – 4 с немски език
 • Общ брой свободни места за 7 клас – 2 с английски език

Кандидатстване за попълване на свободните места в ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП за учебната 2022/2023 г.

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР:

 • успех по всички учебни предмети на уч. 2021/2022 г.
 • наложени наказания на ученика през уч. 2021/2022 г.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

 • заявление от родител – оригинал;
 • извадка от електронен дневник или копие от ученически бележник с оценките след приключване на учебна 2021/2022 г.
 • удостоверение за завършен начален етап на образование – копие

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ:

 • оригиналите на подадените документи;
 • удостоверение за преместване;