19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Световен Ден на розовата фланелка 2021г. против тормоза в училище!

Във време, в което дори не можем да се прегърнем, 19.СУ подкрепя и призовава : НЕ НА ТОРМОЗА…. никъде, не само в училище, а никъде и върху никого! Да бъдем приятели, да бъдем толерантни, да бъдем човечни! Поздрав и усмивка от всчки в нашето 19.СУ „Елин Пелин“!❤️