19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ УЧ. 2020/2021 ГОДИНА РЕДОВНА СЕСИЯ – ГРАФИК

ИЗПИТИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГОДИШНА ОЦЕНКА НА УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ УЧ. 2020/2021 ГОДИНА РЕДОВНА СЕСИЯ – ГРАФИК