19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Родителски срещи V-XII клас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Родителските срещи за пети и осми клас ще се проведат присъствено при следния график:

V клас  – на 13.09.2021 г. от 18.00 ч.

VIII клас  – на 14.09.2021 г. от 18.00 ч. 

За всички останали класове родителските срещи ще се проведат онлайн, както следва:

VI, VII на 13.09.2021 г. от 18.00 ч.

IX, X, XI и XII  – на 14.09.2021 г. от 18.00 ч.

Класните ръководители ще Ви информират за създадената организация за онлайн срещите.