fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

magi

14 август 2018

Няма коментари

Home Новини

Родителски срещи I-XII клас

Родителски срещи I-XII клас

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ – I  и  II клас

03.09.2018 г. /понеделник/ – 18,00 ч.

 

1.а              Даниела Зарева                   – 108 стая

1.б                                                                – 109 стая

1.в             Радка Ценкова                      – 110 стая

1.г              Веселка Маркова                 – 111 стая

 

2.а              Ирена Янкова                       – 205 стая

2.б             Деляна Димитрова               – 112 стая

2.в             Красимира Петрова             – 210 стая

2.г              Марияна Недялкова           – 211 стая

 

Общата родителска среща за всички първи класове  ще започне в 18,00 ч. във физкултурния салон, след което ще продължат срещите по класове в горепосочените класни стаи.

 

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ – III  и IV клас

04.09.2018 г. /вторник/ – 18,00 ч.

 

3.а           Албена Зарева                 – 209 стая

3.б           Стефка Хаджийска        – 203 стая

3.в           Раинка Върбанова         – 204 стая

3.г           Евгения Крайчева          – 104 стая

3.д           Любка Стратиева           – 102 стая

3.е           Жана Куртева                  – 212 стая

 

4.а           Николина Илиева          – 208 стая

4.б           Светла Дикова                 – 210 стая

4.в           Паулина Попчева           – 211 стая

4.г           Веселина Славчева         – 103 стая

 

Общата родителска среща за всички четвърти класове  ще започне в 18,00 ч. във физкултурния салон, след което ще продължат срещите по класове в горепосочените класни стаи.

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ – V VII клас

11.09.2018 г. /вторник/ – 18,00 ч.

 

5.а           Соня Аткова                         – 307 кабинет

5.б           Географ                                  – 303 кабинет

5.в           Елица Червенова                – 308 кабинет

5.г           Емилия Васев                       – 309 кабинет

 

6.а           Ангелина Анастасова            – 408 кабинет

6.б           Мирела Петкова                        – 310 кабинет

6.в           Елена Тодорова                        – 403 кабинет

6.г           Гергана Стоева                         – 402 кабинет

6.д           Сашо Александров                  – 502 кабинет

 

7.а           Мария Стойчева                         – 406 кабинет

7.б           Галина Ватахска                        – 407 кабинет

7.в           Александра Маринова             – 405 кабинет

7.г           Снежана Тошева                         – 501 кабинет

 

 

Общата родителска среща за всички пети класове  ще започне в 18,00 ч. във физкултурния салон, след което ще продължат срещите по класове в горепосочените класни стаи.

 

 

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ – VIII  – XII клас

12.09.2018 г. /сряда/ – 18,00 ч.

 

8.а           Инф. техн.                              303 кабинет

8.б           Петър Георгиев                        307 кабинет

8.в           Антония Иванова                         310 кабинет

 

9.а           Петя Иванова                         311 кабинет

9.б           Петя Гогова                           406 кабинет

9.в           Вержиния Григорова              408 кабинет

 

10.а         Надежда Тачева                         403 кабинет

10.б         Олег Александров                  309 кабинет

10.в         Кети Василева                         407 кабинет

 

11.а         Мая Захариева                         409 кабинет

11.б         Катерина Ризова                         402 кабинет

11.в         Веселка Николова                 308 кабинет

 

12.а         Калин Радулов                         502 кабинет

12.б         Борислав Пелтеков                501 кабинет

 

Общата родителска среща за всички осми класове  ще започне в 18,00 ч. във физкултурния салон, след което ще продължат срещите по класове в горепосочените класни стаи . На срещата са поканени и всички осмокласни.