19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Родителска среща за първи клас

08.09.2021г. от 18.00ч.

Моля да присъства по един родител. Заповядайте!