fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Рейтинг скала за оценка на развитието на Вашето дете

 

Уважаеми родители,

Училището Ви предлага, да направите безплатно за Вас  Рейтинг скала за оценка на развитието на Вашето дете, в удобно за Вас време в периода:

30 юли – 31 август 2018 г. от 8.30 до 16.00 ч.

 

Developmental Profile 3

Рейтинг скалата за оценка на детското развитие Developmental Profile 3 e инструмент за оценка на развитието на деца от 0 до 13 години. Тя е разработена в съответствие със стандарта IDEA и се използва за разкриване заложбите на детето и скрининг оценка на нуждите му от специално образование. Провеждането ѝ отнема между 20 и 40 минути и се прави от родителя, който познава най-добре детето от раждането му до момента.

Developmental Profile 3 дава възможност за създаване на цялостен профил на развитието на детето в пет ключови области:

  1. Физическо развитие – координация на мускулите, сила, гъвкавост и др.
  2. Адаптивно поведение – способност да се справя с обкръжаващата среда: да се храни, облича, да се грижи за себе си и за останалите, да използва съвременни технологии.
  3. Социо-емоционално развитие – умения за междуличностни отношения, социо-емоционално разбиране, представяне в социални ситуации и начин на отношение към приятели, роднини и възрастни.
  4. Когнитивно развитие – интелектуални способности и предпоставки за успеваемост в училище.
  5. Комуникация – рецептивна и експресивна реч, способност за разбиране и изразяване – устно, писмено или чрез жестове.

Рейтинг скалата се обработва от специално обучен за целта специалист, а достъп до резултатите имате само Вие.