19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

РЕЗУЛТАТИ ОТ СЪСТЕЗАНИЕТО ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – KANGAROO GLOBAL LINGVISTICS