19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 18 февруари 2023 г.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

18 февруари 2023 г.