19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Работно време на комисията за подпомагане на родители при подаване на заявления за участие в първи и трети етап на класиране за уч. 2021/2022 година

Приложение № 2 – Заповед № 1496 / 25.06.2021 година

Работно време на комисията за подпомагане на родители при подаване на заявления за участие в първи и трети етап на класиране  за уч. 2021/2022 година

           Всички    ученици, успешно завършили  7. клас в 19. СУ„Елин Пелин“,   при подаване на заявления за участие в първи и трети етап на класиране представят следните

документи:

  • Служебна бележка за удостоверяване на мястото за явяване на изпитите от НВО;
  • Медицинско свидетелство за професионалните паралелки /формат PDF, не по-голям от 2 МВ/

Подаване на заявления за участие  в първи етап на класиране:

От 05.07.2021  година до 07.07.2021 година (включително)  –  8,00 – 17,00 часа

Подаване на заявления за участие  в трети етап на класиране:

От 26.07.2020 година до 27.07.2020 година (включително)  –  8,00 – 17,00 часа

                  Комисията работи в кабинет 207.