fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Работно време на комисията за записване на ученици в 8 клас за уч. 2019/2020 година,

съгласно Заповед № 1783 / 20.06.2019 година на Директора на 19.СУ „Елин Пелин“

           Всички  приети ученици в 8. клас с утвърден държавен план – прием за учебната 2019/2020 година в Профил – Предприемачески се записват в 19. СУ„Елин Пелин“  като подават следните

документи за записване:

  • Оригинал на  на свидетелството за основно образование по чл.130, ал.1 от ЗПУО;
  • Заявление до директора на 19. СУ „Елин Пелин“ /по образец/ ;
  • Служебна бележка с оценките от изпитите по български език и литература и математика;
  • Удостоверение за преместване, издадено от училището, в което ученикът е завършил основно образование. 

Подаване на документи за записване на първи етап на класиране или за 

подаване на заявление за участие във втори етап на класиране:

От 12.07.2018 година до 16.07.2019 година (включително)  – 8,00 – 18,00 часа

Подаване на документи за записване на втори етап на класиране:

От 19.07.2019 година до 22.07.2019 година (включително)  – 8,00 – 18,00 часа

Подаване на документи за записване на трети етап на класиране:

На 31.07.2019 година  – 8,00 – 18,00 часа

                  Комисията работи в кабинет 103.