19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас – разпределени ученици в 19. СУ “ЕЛИН ПЕЛИН”

Уважаеми родители и ученици,

Уважаеми колеги,

Във връзка с организиране и провеждане на областния  кръг на Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас  на 30.03.2024 г. (събота) от 09:00 ч., Ви уведомяваме, че:

1. Учениците, разпределени в 19. СУ “ЕЛИН ПЕЛИН” следва да се явят между 8:20 и 8:45 ч. с документ за самоличност (ученическа лична карта), химикал, черен молив, линия, триъгълник, гума;

2. Квесторите, разпределени в 19. СУ “ЕЛИН ПЕЛИН” ( от училищата в районите Витоша, Красно село, Оборище и Сердика) следва да се явят в 07:30 часа на 30.03.2024 година (събота) за инструктаж и да заемат местата си в изпитната зала не по-късно от 08:15 часа;

Линк: СПИСЪК ПМС за IV клас – разпределени в 19. СУ

Адрес на 19. СУ –  район „Красно село“, ул. „Яков Крайков“ № 16