19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 25.03.2023 г. от 09.00 ч.

В срок до 13.03.2023 г. родителите/настойниците/попечителите, носещи родителска отговорност за учениците, желаещи да участват в състезанието, следва да подадат заявление за участие в състезанието и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас и населено място).