19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Прием 5 клас – архив

Списъци на преместените външни ученици в 5. клас, учебна 2021/2022 г.


Свободни места 5. клас

Списъци на преместените ученици в 5. клас, учебна 2021/2022 г.