19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Празник на 19. СУ „Елин Пелин“

На основание чл. 105, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка с решение на педагогическия съвет 18.04.2022 г. е обявен за неучебен, но присъствен ден за отбелязване на патронния празник на 19. СУ „Елин Пелин“.