fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Покана за събрание от УН

ПОКАНА

На 19.12.2018 год. от 19.00 часа в заседателната зала на 19 СУ „Елин Пелин“, ет.4, ще се проведе събрание с членове на Сдружение „Училищно настоятелство при 19 СОУ Елин Пелин“ при следния дневен ред :

  • Отчет за дейността на Сдружението през учебната 2017/2018 год.
  • Информация относно необходимите действия за привеждане на сдружението в съответствие с новите законови изисквания.
  • Раздаване на членски карти на членовете на сдружението.

Каним всички членове на сдружението да вземат участие в събранието.