19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

ПОКАНА ЗА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Уважаеми родители,

Ръководството на 19. СУ „Елин Пелин“ Ви кани на родителски срещи:

–          за 2. клас, 3. клас и 4. клас – ще се проведе на 19.09.2023 г. от 18.00 ч.

–          за 5. клас, 6. клас и 7. клас – ще се проведе на 18.09.2023 г. от 18.00 ч.

–         за 8. клас – ще се проведе на 11.09.2023 г. от 18.00 ч.

–          за 9. клас, 10. клас, 11. клас и 12. клас – ще се проведе на 20.09.2023 г. от 18.00 ч.