19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Поздравителна картичка от г-жа Арабаджиева