fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Подписване на договор между училището и Гьоте институт – България

На 08.11.2018 г. /четвъртък/ от 10,00 до 11,30 ч. в 19.СУ „Елин Пелин“ ще бъде подписан договор между училището и Гьоте институт – България за присъединяване на училището в мрежата на PASCH училищата   /Училищата: партньори за бъдещето/

Инициативата на Германското министерство на външните работи обединява световна мрежа от над 2000 училища със специални връзки с Германия. 19.СУ „Елин Пелин“ е третото училище от PASCH училищата в България  и първото и засега единствено в София.  Целта на инициативата е обединяването на училищата в една международна училищна общност за общи дейности и обмен на знания, умения и компетентности.

Партньорите от Гьоте институт – България подпомагат обучението на ученици и преподаватели по немски език, предлагайки на учителите методико-дидактически и езикови квалификационни курсове и оборудват с модерни мултимедийни учебни и страноведчески материали за преподаване и учене; организират младежки курсове в Германия за ученици на включените училища за усъвършенстване на знанията им по езика, засилват междукултурната компетентност. Предоставят възможност за получаване на сертификат за немски език Deutsches Sprachdiplom, предлагат  стипендии за следване в Германия , както и обмен на ученици и партньорства между училищата.

Инициативата PASCH има интернет страница – PASCH-net, разделена в три части.

Обща част, даваща инфоормация за участващите институции и техните дейности.

Част за учителите –  тук учителите могат да намерят идеи, как да ползват PASCH-net  в часовете по немски, да намерят  учебни материали за сваляне, да създадат собствени виртуални класни стаи или да ползват вече съществуващи.

В частта за учениците, изучаващи немски език в PASCH училищата, могат да обменят мнения с други ученици, да качват текстове, снимки и видеоматериали, да създават групи и да водят дискусии помежду си във форумите.

 

Гости на събитието са: Посланика на Германия и културното аташе, представители на МОН, РУО, НИО, СУ „Св. Климент Охридски“, Нов български университет, Столична община, директори на училища, родители и др.

В края на събитието посланникът на ФР Германия ще открие плакет с логото на инициативата PASCH – Училищата: партньори за бъдещето