19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Писмо от СО – актуализиране цената на купона за ученическото столово и бюфетно хранене (вх.№ 124 /27.09.22г.)

Писмо от СО – актуализиране цената на купона за ученическото столово и бюфетно хранене (вх.№ 124 /27.09.22г.)