fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Педагогическа практика на тема „Моделът на системата Земя“

На 03.10.2019 г в 19.СУ „Елин Пелин“ гр. София се състоя открита педагогическа практика на тема „Моделът на системата Земя“ – урок за дейност в 9б клас на английски език  с преподавател  Мирела Петкова, старши учител по география и икономика, предприемачество, гугъл сертифициран обучител ниво 1/2 . Учениците демонстрираха  и затвърдиха знания върху 3 урока за форма и размери, движения, структура,геосферен строеж на Земята и  предприемачеството с помощта  на иновативни методи на преподаване и  дигитализация, работа с 3D модели през Мозабук и гугъл инструменти като виртуална класна стая /google classroom/, гугъл форми/ google forms/. Демонстрира се моделът на обърната класна стая 1:1 и работа с хромбук устройства.  Урокът се проведе със съдействието на Джуниър Ачийвмънт, Център за творческо обучение  и РУО. В часа по география и икономика присъстваха специални гости, партньори по проект ”YOUNG Goes Further” от 5 държави, неправителствени организации, МОН, директори, учители и родители. Демонстрираха се междупредметни връзки с предприемачество, астрономия, информационни технологии и английски език. Създаде се учебно съдържание, което може да се използва и надгражда за в бъдеще. Развиха се меките умения у учениците да работят в екип, да създават учебно съдържание/тест/, дигитални умения за работа с облачни технологии и др.