fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

ОФЕРТИ ПЪТУВАНИЯ-бели училища, езикови лагери

Уважаеми ученици и родители,

На Ваше внимание са офертите за пътувания както следва:

I. Бяло ски училище – 1 и 2 клас от 28.01. до 01.02.2018 г. – Мачирски спорт

II. Бяло ски училище – 3 и 4 клас от 28.01 до 01.02.2018 г. – Мотен спорт

ОФЕРТА ЗА СКИ И СНОУБОРД УЧИЛИЩЕ СЕЗОН 2018/2019г.

              

Уважаема г-жо Директор,

Ски училище „МОТЕН” предлага следната офeрта за ски и сноуборд обучение

За дата: От 28.01 до 01.02.2019г.

Зимен  център  Алеко – хижа Алеко

Ски учлилището се провежда в обновената през 2004  и  2009г. х.Алеко.

Хижата разполага с гостилница с камина за 150 човека . На партерния етаж се намират ски и сноуборд гардеробите за оборудването. Екипировката е съвсем нова – от сезон 2011-2012, ски Rossignol и сноубордове на Burton.

На края на ски училището децата получават диплома за завършено ниво.

Цена на дете за 5 дневен курс обучение: Цената е валидна при група от  мин.45 деца

Вид услуга Период Транспорт, екипировка и обучение Транспорт и обучение
1.Училищни групи /7-18г./      
 СКИ ОБУЧЕНИЕ – 4 ЧАСА 5 дни 275 лв. 260 лв.
Сноуборд ОБУЧЕНИЕ – 4 ЧАСА 5 дни 280 лв. 265 лв.

        Цената на пакета включва: ски  или сноуборд оборудване , транспорт,4 часа обучение от квалифициран инструктор  в група, планинска застраховка, чай.

–  Когато клиента на ски училището ползва собствена екипировка ,то тя трябва да бъде надеждна и в пълна изправност. За по-голямо удобство собствената екипировка /ските ,обувките , щеките или сноуборд екипа /да са надписани за да не се объркват.

–  Второ дете от семейството ползва 10% отстъпка

Общи условия за участие в ски или сноуборд училище организирано от

 ”Мотен Спорт”ООД:

 

 1. На участници, които се откажат от ски или сноуборд училище, поради заболяване или други причини до 3 работни дни преди началната дата, се възстановява цялата сума.
 2. При отказ от участие в срок по-малко от 3 работни дни или неявяване след започване на курса се удържат 30 % от пакетната цена.
 3. При 5 дневен курс – При едно или две посещения ”Мотен Спорт”ООД  връща     50%  от стойността на курса , а при 3 или 4 посещения се заплаща цялата сума.

 

Важно: Моля, имайте предвид, че цената на картата за лифта не е включена в пакета услуги и се заплаща допълнително !!!

При промяна на цената за транспорт, ски училището си запазва правото на промяна на цената на курса.

Декларация

до родители/настойници/попечители/лица,

 

До г-н/г-жа ……………………………………родител (настойник/попечител/лице, което полага грижи за дете)

Предлагаме Ви:Ежедневни занимания,обучение по снежни спортове

 1. Декларация за съгласие за участие на детето/ученика в туристическото пътуване.

3.Инструктаж за безопасност и култура на поведение на ученика по време на туристическото пътуване

Оферта (програма) за пътуването:

Период: 28.01.2019 до 01.02.0219. г

 1. Групата пътува по маршрут: гр.София – х.Алеко – гр.София

1.1. Начален пункт – час и място на тръгването: 8.00 часа от ул.Гешов /при магазин за паркети/.

1.2. Краен пункт – очаквано време на пристигането: .9.00ч.

1.3. Час и място на тръгването от крайния пункт: 15.30 ч.

1.4. Очаквано време на завръщането: 16.30ч.

 1. Настаняване на групата/брой нощувки:без настаняване.
 2. Хранене на групата: собствен обяд
 3. Транспортът ще се осъществи с автобус
 4. Децата/учениците са застраховани със застраховка Планинсказастраховка със ЗК”
 5. Пътуването е организирано от туроператор ТА „МОТЕН”,гр.София,ул.Кораб планина 49 ,ЕИК 130449436,с удостоверение за регистрация № РК-01-6848/ 04.11.2011 г.

и застрахователна полица“Отговорност на туроператора“ №………………………., валидна до ………………….. г.

 1. Цена: …………………………… (словом: ……………………………………………………………………….. .)

7.1. Цената включва:5 дни ски или сноуборд обучение,транспорт,ски и сноуборд екипировка/ски,обувки,щеки/сноуборд и сноуборд обувки/,планинска застраховка

7.2. Цената не включва:лифт картите за съоръженията

 1. Плащания: ………………………………………………………………………………………………………………
 2. Децата трябва да носят: резервни ръкавици,чорапи,маска за лице/очила/

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

От ………………………………………………………………………………………………………………………………

родител (настойник/попечител/лице, което полага грижи за дете) на/за ……………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………….

от ……… група/клас

на……………………………………………………………………………………………….., гр. ……………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Запознат/запозната съм с условията за провеждане на Ежедневни занимания,обучение по снежни спортове по маршрут гр.София – х.Алеко-гр.София

за периода…………………………………………… г., организирано от ТО – МОТЕН,

и съм съгласен/съгласна синът ми/дъщеря ми да участва в него.

Декларирам, че детето ми е здраво и няма декомпенсирани хронични заболявания, не е контактно на заразни болести, не е заболяло от заразни болести, навършило е тригодишна възраст и може да вземе участие в туристическата програма съобразно чл. 11 от Наредбата за

детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Декларирам, че ще уведомя писмено главния ръководител на групата, ако детето ми има хронични заболявания – алергии към храни или лекарствени продукти, диабет, епилептични припадъци или др.

Запознат/запозната съм с инструктажа за безопасност и култура на поведение на детето/ученика по време на пътуването до х.Алеко и обратно и съм съгласен/съгласна синът ми/дъщеря ми да участва в него.

Дата: ……..

 

ИНСТРУКТАЖ

 

за безопасност и култура на поведение на учениците при провеждане на ученически

туристически пътувания с обща цена

 

Учениците, участващи в туристически пътувания по чл. 2, ал. 1 от Наредбата за детските и

ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на

предучилищното и училищното образование, са длъжни да спазват следните правила за

безопасност по време на пътуването и пребиваването в населените места и туристическите

обекти, които се посещават:

 

 1. I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 2. По време на провеждането на туристически пътувания с обща цена учениците са длъжни:

а) да изпълняват разпорежданията на ръководителите на групата;

б) да бъдат подходящо облечени и екипирани според формата и характера на пътуването и

неговата програма;

в) да информират незабавно ръководителите на групата при възникнали здравословни

проблеми или инциденти;

г) да се движат в група, придружавани от учител;

д) да не се отделят от групата по никакъв повод без знанието на ръководителя на групата;

е) да не нарушават обявения ред за достъп и престой в съответния туристически

обект/атракция;

ж) да решават всички възникнали спорове, недоразумения и проблеми с ръководителя на

групата;

з) да пресичат улици само на определените за целта места;

и) да се отнасят с уважение към останалите участници в групата на пътуването, да се грижат

един за друг и да си помагат при необходимост;

к) да спазват установената програма на пътуването и пребиваването;

л) да пазят имуществото в превозното средство, с което пътуват, както и в настанителната

база, в която нощуват и се хранят.

 1. По време на провеждането на туристически пътувания с обща цена на учениците е

забранено:

а) да носят и употребяват цигари, алкохол, наркотични и други психоактивни вещества;

б) да влизат в конфликти и саморазправи с лицата, предоставящи съответна туристическа

услуга, част от пътуването, както и с други външни за групата лица;

в) да носят оръжие, както и други предмети, които са източник на повишена опасност.

 1. II. ПОВЕДЕНИЕ В ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

На учениците се забранява:

 1. Ставането по време на движение, освен ако има необходимост, за която следва да се

информира ръководителят на групата.

 1. Вдигането на шум.
 2. Блъскането при качване и при слизане.
 3. Внасяне на храна и хранене по време на пътуването.

 

ЗАПОЗНАТИ СМЕ И СМЕ СЪГЛАСНИ СЪС СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНСТРУКЦИЯТА!

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

(подпис на родителя/настойника/попечителя/лицето, което полага грижи за дете)

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

(подпис на ученика)__

……………………..г. Декларатор:…………………………

 

III. Езиков лагер в Австрия – от 11.07.2019 г. – ф-ма ВЕЛБУРГ ООД /родителска среща на 14.11.2018 г. от 19,00 ч. в залата за презентации – 4 етаж

Летен езиков лагер Jufa Fürstenfeld

11.07.2019 – 10 свободни места

 31.07.2019 – 20 свободни места

 

 1. ДЕН: Отпътуване от София 5:00 часа от пл. „Александър Невски“ от страната на Художествената академия като за този ден пътуващите трябва да си вземат храна и вода. Пристигане вечерта в хотел Jufa Fürstenfeld. Настаняване в комплекса. Вечеря. Нощувка.
 2. ДЕН: Закуска. Тест по езика с цел уточняване на нивото на владеенето му и разпределянe на децата по групи. Обяд. Разглеждане на град Fürstenfeld. При хубаво метеорологично време посещение на най-големия плаж в Австрия – Freibad Fürstenfeld – над 23 000 кв.м водна площ. Вечеря. Нощувка.
 3. ДЕН: Закуска. Езиково обучение от 9:00 до 12:30 часа. Обяд. Полудневна екскурзия – посещение на фабриката за шунки Vulcano Fleischwarenmanufaktur с включена дегустация или фабриката за оцет Gölles – Manufaktur für Edlen Brand & Feinen Essig. Вечеря. Вечерно обучение от 20:00 до 21:00 часа. Нощувка.
 4. ДЕН: Закуска. Езиково обучение от 9:00 до 12:30 часа. Обяд. Полудневна екскурзия – посещение и разглеждане на крепостта Riegersburg. Вечеря. Вечерно обучение от 20:00 до 21:00 часа. Нощувка.
 5. ДЕН: Закуска. Екскурзия до Грац – разглеждане на двореца „Еggenberg“ или Музея на рицарските доспехи, или Етнографския музей, запознаване със забележителностите на града. Свободно време из централната  старинна част на Грац. Вечеря. Нощувка.
 6. ДЕН: Закуска. Езиково обучение от 9:00 до 12:30 часа. Обяд. Посещение на шоколадовата фабрика Zotter с прожекция на филм, дегустация и закупуване на шоколадови изделия директно от производителя. Вечеря. Вечерно обучение от 20:00 до 21:00 часа. Нощувка.
 7. ДЕН: Закуска. Посещение на двореца Herberstein – разглеждане на замъка и зоологическата градина. Вечеря. Нощувка.
 8. ДЕН: Закуска. Езиково обучение от 9:00 до 12:30 часа. Обяд. Полудневна екскурзия до Ökopark Hartberg, с прожекция на 3D филм или Bad Blumau – проектиран от известния австрийски архитект Фриденсрайх Хундертвасер. Вечеря. Вечерно обучение от 20:00 до 21:00 часа. Нощувка.
 9. ДЕН: Закуска. Екскурзия до Виена – обиколка на Виена с автобус, пешеходен тур до площад Св. Стефан, разходка и свободно време в центъра на Виена. Следобяд посещение на PRATER. Вечеря. Нощувка.
 10. ДЕН: Закуска. Езиково обучение от 9:00 до 12:30 часа. Обяд. Полудневна екскурзия – посещение на фабриката за производство на олио от тиквени семки Steirerkraft Kernothek. Вечеря. Нощувка.

11 . ДЕН: Към 5:00 часа отпътуваме за България – за деня участниците получават лънч-пакети.

Гореизложената последователност на дните в програмата е примерна, като агенцията си запазва правото на промени.

КРАЙНАТА ЦЕНА ЗА ДЕЦА до 18г. –  1590 лева на дете

Първоначално капаро – 300 лева на дете

Посочените цени са пакетни, в лева на участник (до 18г.) и включват:

 • Транспорт с лицензиран автобус;
 • 10 нощувки на база пълен пансион – закуска, обяд и вечеря на блок маса, като при целодневните екскурзии участниците получават пикник/ пакети за обяд;
 • 25 учебни часа езиково обучение по немски език от местни преподаватели.( Френски или английски език при записана група от минимум 10 участника);
 • Екскурзии до Грац и Виена с включени входните такси за музеите по програмата както следва:
 • Грац : двореца Егенберг или Музея на рицарските доспехи или Етнографския музей;
 • Виена : Автобусна обиколка на Виена, пешеходен тур до площад Св.Стефан и посещение на Пратера;
 • Замъка Херберщайн: разглеждане на замъка с градините и зоологическата градина;
 • Полудневни екскурзии: посещение на басейна Freibad Fürstenfeld, посещение на крепостта Riegersburg, шоколадовата фабрика Zotter Schokoladen Manufaktur, фабриката за шунка Vulcano Fleischwarenmanufaktur или фабриката за оцет Gölles – Manufaktur für  Edlen Brand & Feinen Essig, на Steirerkraft Kernothek, Ökopark Hartberg или Bad Blumau;
 • В крайната цена е включена застраховка със застрахователно покритие от € 10 000;

*Водата в лагера е питейна – АЛПИЙСКА – с доказани превъзходни вкусови качества;

Посочените пакетни цени НЕ включват:

 • Билети за увеселителните съоръжения в Пратера – средна цена от 6 евро на съоръжение;
 • Допълнителни поръчки от децата в хотела по време на обяд и / или вечеря и други.
 • Разходи от личен характер;

 

НАНЕСЕНИ  ОТ  ДЕЦАТА  ЩЕТИ  СЕ  ЗАПЛАЩАТ  ОТ  ТЯХ,  НАЙ – КЪСНО  ПРЕДИ  ОКОНЧАТЕЛНОТО  НАПУСКАНЕ НА ХОТЕЛА!!!
Цената е формирана за група от 40 деца.

 

Велбург ООД запазва правото си да променя цените по независещи от агенцията причини.

Текстът на програмата представлява изключително авторско право, за чието нарушаване е предвидена глоба от 2 000 до 20 000 лв. съгласно чл. 97 от ЗАПСП.

 

IV. Екскурзия: Лондон – Париж – Мюнхен – Виена   от 02.07 до 10.07.2019 г. –  NEW FRIENDS TRAVEL  /родителска среща – 15.11.2018 г. от 19,00 ч. в залата за презентации – 4 етаж/

   NEW FRIENDS TRAVEL 

 

ПРОГРАМА

Екскурзия до Лондон със самолет

Посещение на Лондон,  Оксфорд, Уиндзор, Кентърбъри, Париж, Мюнхен Залцбург, Виена

Дата: 02-10.07.2018г.

Цена: 1115лв.

 

 1. ДЕН – Отпътуване от България – летище. Пристигане в Лондон. Свободно време. Нощувка.
 2. ДЕН – Панорамна обиколка на Лондон с местен екскурзовод ма български език – Парламента, Катедралата “Saint Paul“, Бъкингамския дворец, „ Big Ben”, Уестминстърското абадство, „London Eye” – най-високото виенско колело в Европа, Лондонското сити. Посещение на музея на Madame Tussaud’s – светът на восъчните фигури. Разглеждане на „Tower of London” – жива история на града – кралска съкровищница, средновековна крепост, затвор, оръжеен музей, моста „Tower Bridge”. Пешеходна разходка – „Hyde park” и „Oxford street”. Нощувка.

3.ДЕН – Екскурзия до Уиндзор. Разглеждане на замъка Уиндзор – лятна резиденция на кралицата. Пристигане в Оксфорд – един от най-старите университетски градове. Пешеходна разходка покрай най-известните колежи, където са учили популярни личности. Фотопауза на стадион “Wembley” – най-скъпия стадион в Света, вторият по големина в Европа. Връщане в Лондон. Свободно време. Нощувка.

 1. ДЕН – Пешеходна разходка – “Piccadily Circus”. Художествената галерия, площад „Trafalgar”. Свободно време. Пристигане в Кентънбъри. Туристическа програма – Катедралата, Кметството, останките от Кентърбърийското абатство – един от най-старите религиознии центрове в страната. Пристигане в Париж. Нощувка.
 2. ДЕН – Панорамна обиколка в Париж – Парламента, Операта, Мадлената, Кметството, площад „Конкорд“, Катедралата „ Нотр Дам“, Лувъра, парка „ Тюйлери“, площад „Вандом“, Свободно време – „Шан‘з Елизе“ до Триумфалната арка. Изкачване на Айфеловата кула. Разходка с корабче по река Сена. Пристигане в Мец. Нощувка.
 3. ДЕН – Закуска. Едно незабравимо изживяване в увеселителния парк „Европа Парк“. Пристигане в Аугсбург. Нощувка.
 4. ДЕН – Закуска. Пристигане в Мюнхен. Раглеждане на музея на „БМВ“. Олимпийския стадион, Телевизионната кула. Пешеходна разходка – „Карлсплац“, Съдебната палата, катедралата „Фрауенкирхе“, „Мариенплац“, Кметството. Фотопауза стадион „Алианц Арена“. Пристигане в Залцбург. Разглеждане на града. Нощувка.
 5. ДЕН – Закуска. Отпътуване за Виена. Панорамна обиколка на Виена – „Рингщрасе“, Парламента, Кметството, центъра на ООН, Университета, Операта, двореца „Белведере“, къщата на Хундертвасер. Пешеходна разходка – двореца „Хофбург“, паметника на Мария Терезия, катедралата „Сфети Стефан“, Колоната на чумата. Пристигане в Будапеща. Нощувка.
 6. ДЕН – Закуска. Отпътуване за България. Пристигане.

В цената са включени:

 • 3 нощувки в Лондон,
 • 1 нощувка в Париж,
 • 1 нощувка в Мец + закуска,
 • 1 нощувка в Аугсбург + закуска,
 • 1 нощувка в Залсбург + закуска,
 • 1 нощувка в Будапеща + закуска
 • Транспорт с комфортен автобус, водач представител на фирмата.

 

В цената не са включени: летищни такси -125лв., Входни такси за посещаваните обекти – 60 английски паунда и 70 евро. Медицинска застраховка 20лв.

 

Необходими документи: Лична карта или международен паспорт; нотариално заверена декларация от двамата родители / за лица под 18г./ Здравна карта.

 

Начин на записване: записването става с внасянето на депозит 200лв. в офиса на фирмата или по фирмената сметка IBAN: BG 11BUIB98881044879400, BIC: BUIBBGSF в СИБАНК ЕАД и с подписване на договор за организирано пътуване в който са посочени и общите условия.

 

Място на тръгване: ще бъде уточнено допълнително, така че да е удобно за учениците.

Допълнителна информация: Настаняването в хотелите ще бъде в двойни и тройни стаи, категория 3***, Ibis Budget.

Краен срок за анулиране на пътуването при несъбран брой туристи 7 дни преди датата на отпътуване.

Програмата е предварителна и фирмата си запазва правото си на актуализация.

“Ню Френдс Травел” ЕООД, има удостоверение за регистрация № РК-01-7502/ 14.12.2015г, и застраховка “Отговорност на туроператора” № 7500170000774/ 23.12.2017г. към „Групама Застраховане“ ЕАД.

 

За информация:  Ню Френдс Травел, София, ж.к.Студентски град ул. Иван Странски 3 Г.

Димитър Златков тел: 0879 54 53 53

 

 

 

 

 

V. Летен международен лагер  в Гърция – фирма NEW FRIENDS TRAVEL

/родителска среща през януари 2019 г.

NEW FRIENDS TRAVEL

 

 

ПРОГРАМА ЗА ЛЕТЕН ЛАГЕР

МЕЖДУНАРОДЕН ДЕТСКИ ЕЗИКОВ ЛАГЕР СКУРАС КАМП – ГЪРЦИЯ

 

8 ДНИ / 7 НОЩУВКИ

                      Дати: –  07.06 – 14.06. – 520лв.

                                 –  21.06 – 28.06. – 560лв.

 • 06 – 05.07. – 560лв.
 • 07 – 12.07. – 560лв.
 • 08 – 30.08 – 520лв.

 

 

Програма:

 

1 ден – Отпътуване от гр.София в 6:00 часа. Пристигане в Международния Детски езиков лагер „Скурас Камп“. Настаняване. Запознаване с базата на лагера. Занимателни игри.

2 ден 7 ден – децата имат разнообразна дневна програма, съобразена с различните спортове, занимания и развлечения.

 

ПРИМЕРНА ПРОГРАМА

08:00ч. – 08:30ч. Събуждане

08:30ч. – 09:00ч. Закуска

09:00ч. – 09:30ч. Основно почистване на къщичките

09:30ч. – 10:00ч. Проверка

10:00ч. – 12:00ч. Спортни занимания, море, или басейн

12:00ч. – 13:00ч. Басейн

13:00ч. – 13:45ч. Обяд

14:00ч. – 16:00ч. Английски език/ или почивка за тези който не за записали език /

16:00ч. – 19:00ч. Спортни занимания, море или басейн

19:00ч. – 20:00ч. Вечеря

20:00ч. – 23:00ч. Развлекателна програма – спортни игри, турнири между различните страни, вечер а таланта и т.н.

23:00ч.  Време за сън

 

8 ден – Закуска. Освобождаване на стаите. Отпътуване за град Солун. Панорамна обиколка на града с ескурзовод на български език и разходка по крайбрежието с пиратски кораб – не е включена в цената – 10 евро.

/ !!!Разглеждането на град Солун се организира при изричното съгласие на всички пътуващи и се заплаща предварително!!! /. Отпътуване за България. Прибиране в светлата част на денонощието.

Дати:

07.06 -14.06.2019г.

21.06 – 28.06.2019г.

28.06 – 05.07.2019г.

05.07 – 12.07.2019 г.

 

Записване:

 

Плащането се извършва на вноски, като записването става с внасяне на депозит от 100лв. Вноската може да се плати в офиса на фирмата, по банков път или на оторизиран представител на фирмата, като се подписва договор за организирано пътуване с общите условия. Останалите вноски се внасят както следва:

–    2 ра вноска – 100 лв. до 30.03.

 • 3 та вноска – 100 лв. до 30.04.
 • 4 та вноска – 220/260лв. – в зависимост от датите на провеждане – до 30.05.

 

ВАЖНО: поради големия интерес за лагера най-късно до 15.01.2019 трябва да се подаде информация за точния брой ученици, които искат да постят лагера.

 

Необходими документи: Лична карта или международен паспорт, нотариално заверена декларация – по образец, подписана и от двамата родители / за лица под 18 години/, точен адрес и телефон.

 

Цената включва:

 • 7 нощувки със закуска, обяд, следобедна закуска и вечеря.
 • Транспорт с лицензиран автобус от София.
 • За Транспорт от друг град цената може да се промени и се договаря допълнително
 • Използване на всички съоръжения на територията на лагера.

 

В цената не са включени:

 • Mедицинска застраховка за 15 000 евро – 8лв.
 • Всекидневно обучение по английски език 2 часа на ден /по желание/ – 3 евро/ден
 • Разглеждане на град Солун с екскурзовод на български език и разходка с корабче по крайбрежието – 10 евро

 

http://www.skourascamp.com/bg

https://www.youtube.com/watch?v=xhV4MtQZgfE

 

Лагерът се осъществява при минимум 45 човека.

 

Краен срок за анулиране на пътуването, при несъбран брой туристи – 7 дена преди датата на отпътуване.

 

При възникване на извънредни, непредвидими проблеми в пътната или метеорологичната обстановка, блокиране на пътни участници или други непреодолими препятствия се допуска промяна в програмата. В тези случаи е възможна замяна на обект или съкращаване на програмата.

 

Програмата е предварителна и фирмата запзва правото си на актуализация.

 

За контакти и информация:  

Ню Френдс Травел, София, ж.к.Студентски град, ул. Иван Странски 3 Г.

www.nftravel.bg

Димитър Златков тел: 0879 54 53 53, email: nftravel@abv.bg

НЮ ФРЕНДС ТРАВЕЛ РАЗПОЛАГА С ЛИЦЕНЗ N:PK – 01 – 7502