fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Отчет на г-жа Клара Арабаджиева

На 24.10. се проведе общо събрание, на което г-жа Арабаджиева направи отчет за първите си 100 дни като директор, както следва:

ОТЧЕТ за първите сто дни

НА КЛАРА АРАБАДЖИЕВА – ДИРЕКТОР НА 19.СУ „ЕЛИН ПЕЛИН“

 

ОТ 16.07-25.10-2018

 

 1. Извършен ремонт за 17 000 лв. на фоайето и класните стаи на първи етаж, класните стаи на трети етаж, кабинет на замистник директорите, клуб на ул. „Добрила“ №5 и са подготвени две нови класни стаи за целодневно обучение на 4кл.
 2. Поставяне на надпис на училището.
 3. Поставяне на трикольор на фасадата.
 4. Сключени договори с: НБУ, ФПУП за сътрудничество и подготовка и хоспитиране на студенти, обучавани за начални учители, учители по история, география и чужди езици.
 5. Социална дейност – Обособяване на кабинет 309 ,като кабинет на 5г клас – в който учи Явор.
 6. На 23.10.2018 е подпописан в мое присъствие договор за дарение от страна на училищното настоятелство/средства събрани от благотворителния концерт на 18.04.2018 – Патронния празник на училището/ на стойност 10000лв. за изработването на количка за Явор
 7. Назначени 17 нови учителя от тях 14 съвсем млади и стартиране на учебната година с квалифицирани преподаватели.
 8. Намален административен и управленски състав, което води да икономия на средства.
 9. Проведени обучения за повишаване на квалификация, края на м. Август – Фондация Кузманов на 10 учители на тема „Мениджмънт в класна стая” и др.
 10. Изготвено седмично разписание за 45 паралелки и 100 учителя
 11. Организиране на обучение в Охрид – вътрешноучилищна квалификация – 40 учителя на тема „ Същност, процедури и реакции относно ЗЗДУ.”
 12. Приет Образец 1 без промени.
 13. Обособяване на нова учителска стая, презентационна стая, кабинет по математика, кабинет по история. Предстои обособяване на ИИ-като кабинет по език.
 14. Разработен, утвърден и фитансиран проект от МОН, на стойност 20 000 лв. и реализиран за 26 хром бука и три таблета за преподавателите.
 15. Подвижна класна стая – с 24 таблета, договорени и реализирани с подкрепата на издателство Анубис – Булвест. С които стартира иновацията в училище – компютърно моделиране и програмиране, дигитални компетентности в I клас.
 16. Получихме 1000 лв. дарение от издателство Просвета.
 17. Тържествено връчване на удостоверение за завършено основно образование на 10-тите класове по предложение на Олег Александров, с което се надявам това да стане една от традициите та училището.
 18. Съвместно с Н. Ангелова, Ст. Георгиева, Г. Узунова, Р. Захариева, Ат. Пейчева, М. Желязкова и целия педагогически екип подготвихме всички заповеди и документация за започване на новата учебна година.
 19. Уточнени са промени в системата за достъп, които до месец ще
 20. Удовлетворена е молбата ми до Училищното Настоятелство за даряване на два лаптопа за учителската стая.
 21. Продължени договори с туристически компании – Мотен, Мачирски
 22. Премахване на бележниците- изцяло на електронен дневник.
 23. Общ брои ученици- 1052 , а сега 1080 Колеги – 90 педагогически
 24. Стартирам процедура за въвеждане на униформи.
 25. Проведе Отворена практика и работна среща на директори, ескперти и учители от София – „Училище в Облака”.
 26. Подготвихме и на 8.11.2018 предстои подписване на споразумение с Гьоте институт за съвместна работа и подпомагане.
 27. Подмяна на пожароизвестяването.
 28. Изключително добра комуникация с Общински съвет и училищното настоятелство.
 29. Краеведчески кът със снимки от къщата на Елин Пелин – с помощта на Елин Иванов, Н. Ангелова, Г. Узунова, Д. Димитров
 30. Кандидатствахме с нов проект за ИКТ на 20 000 лв. за обзавеждане на кабинет по БЗО, ХООС, физика и астрономия и математика.
 31. Включване към проект „Предприемачество и бизнес“ – създаване на собствен бизнес- К. Радулов, Сн. Христова

Всичко това е подготвено и реализирано със съдействието на колеги и родители. Благодаря за подкрепата!