19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Относно носенето на предпазни маски в училище

Изх. № РУО1-34745/18.10.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение писмо-отговор на МОН № 94-4745/12.10.2021 г. с вх. № РУО 1-33579/12.10.2021 г. относно запитване свързано с отказ на ученици и родители да носят  предпазни маски в училище.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Изтегли файл