fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Организация на учебния процес за 1 учебен срок

1. и 2. клас – начало на учебните часове –  8.30 ч. /присъствено/

3. клас 

– начало на учебните часове от  – 8.00 ч. /присъствено/

– самоподготовка и дейности по интереси – 14.00 ч. /в електронна среда/

4. клас  

– самоподготовка и дейности по интереси –   8,30 ч. /в електронна среда/

– начало на учебните часове от  13.00 ч. /присъствено/

5. клас – 7. клас  – 

– начало  на учебните часове –  7.30 ч. /присъствено/

8. клас – 12. клас  – 

– начало  на учебните часове –  13.30 ч. /присъствено/

Организацията е приета с решение  на Педагогическия съвет, протокол №12 от 01.09.2020 г.