19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Олимпиада по химия и опазване на околната среда – 23.01.2021 г.

Скъпи ученици, 

Уважаеми родители, 

Уведомяваме Ви, че на 23.01.2021 г. ще се проведе олимпиада по химия и опазване на околната среда  – общински кръг. 

Начало: 8:00 ч.

Място: втори етаж 

Учениците да се явят в училище до 7:45 ч.

Желаем успех на всички!