19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Олимпиада „Знам и мога“ – 23.01.2021 г.

Скъпи ученици,

Уважаеми родители,

Уведомяваме Ви, че на 23.01.2021 г. ще се проведе олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас.
Начало: 9.00 ч.

Място: втори етаж

Учениците да се явят в училище до 08.30 ч .

Желаем успех на всички!