19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

 Окончателен списък на одобрени ученици за участие в проекти по ЕРАЗЪМ + през учебната 2024/25 г.

Окончателен списък на одобрени ученици за участие в проекти по ЕРАЗЪМ + през учебната 2024/25 г.

Процедурата за предварителен подбор се проведе в изпълнение на мобилности по програма „Еразъм+“ Акредитация, сектор „Училищно образование“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, с номер 2023-1-BG01-KA120-SCH-000185639.

От първоначалните 34/тридесет и четирима/ кандидати от 8 до 11 клас, 20/двадесет/ ученици бяха одобрени, а 6/шестима/ ученици бяха включени в резервния списък. Класираните кандидатури са получили максимален брой точки от общо 50 (първи и втори етап).

Водещ критерии за класирането в резервния списък при равен брой точки е средният успех на ученика.

вх номер Име клас среден успех Документи-

точки

Интервю-

точки

Общ брой точки – мах 50
2240-53 Дария Георгиева Цветкова 11.а 5.91 23 25 48
2240-38 Калоян Емилов Петров 10.б 6.00 23 25 48
2240-25 Давид Илиянов Дашев 9.а 5.64 22 25 47
2240-3 Рая Георгиева Георгиева 8.а 5.50 22 25 47
2240-20 Габриела Данко Марковска 8.б 5.50 21 25 46
2240-26 Габриела Ивова Софийска 9.а 5.64 21 25 46
2240-42 Иван Илчов Георгиев 10.б 5.61 21 25 46
2240-1 Мария Владиславова Петкова 8.а 5.63 21 25 46
2240-19 Радослав Огнянов Сергеев 9.б 5.64 21 25 46
2240-45 Александра Веселинова Ангелова 10.в 5.94 20 25 45
2240-52 Виктория Викторова Иванова 11.а 5.90 20 25 45
2240-27 Габриела Георгиева Николова 9.а 5.57 20 25 45
2240-57 Елена Владимирова Попова 11.а 5.91 20 25 45
2240-44 Кристин Петрова Съйнова 10.в 5.61 20 25 45
2240-24 Лиляна Райчева Сахатчиева 8.в 5.50 20 25 45
2240-46 Христо Богданов Ангелов 10.в 5.83 20 25 45
2240-58 Цветан Маринов Балканджиев 11.а 5.56 20 25 45
2240-47 Яна Николаева Николова 11.а 5.68 20 25 45
2240-50 Ясен Ботев Попиванов 11.а 5.77 20 25 45
2240-30 Яна Асен Спасова 9.б 5.21 20 25 45
2240-60 Рая Добрева Динева 11.в 5.94 21 23 44 1 резерва
2240-48 Виктор Георгиев Долдуров 11.а 5.90 19 25 44 2 резерва
2240-40 Габриела Теодор Тодорова 10.б 5.89 21 23 44 3 резерва
2240-59 Цветина Михайлова Янкова 11.б 5.55 20 24 44 4 резерва
2240-7 Maрио Мариян Георгиев 8.а 5.50 20 24 44 5 резерва
2240-2 Емма Владиславова Христова Бонева 8.а 5.50 22 22 44 6 резерва

 

  1. СУ “Елин Пелин” поздравява всички одобрени ученици и им пожелава ползотворно участие в проектите по Еразъм+ през учебната 2024/25 г.

Подробна информация за мобилности ще се публикува на сайта на 19.СУ в секция Проекти/Еразъм+ на по-късен етап.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Публикацията отразява единствено възгледите на авторите. Европейската комисия и Националната агенция не носят отговорност за начина, по който представената информация може да бъде използвана.