19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Одобрени ученици за участие в проекти по ЕРАЗЪМ + през учебната 2024/25

Във връзка с процедура за предварителен подбор на изпълнение на програма “Еразъм+” Акредитация през учебната 2024/25 г.  в сектор „Училищно образование“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, с номер 2023-1-BG01-KA120-SCH-000185639, имаме удоволствието да съобщим, че във втори етап са преминали 34 ученици от 8 до 11 клас.  Одобрените кандидатури са получили минимум 70% от общия брой точки на първи етап – подбор на документи (минимум 17-18 т от общо 25т) . Списъкът с одобрени кандидатури е приложен по-долу.

 

Одобрените ученици се канят на интервю на английски език, което ще се проведе на 22.05 2024г. по следния ГРАФИК:

10.30 – 11.15 – 8 клас

11.15 – 11.45 – 9 – клас

11.45 – 12.15 – 10  клас

12.15 – 13.00 – 11 клас

 

Интервютата ще се проведат в 401 кабинет.

 

Ако някой от одобрените кандидати няма възможност да присъства на интервюта поради уважителни причини, да се обади или пише на координатора Мирела Петкова на 0884 21 61 21 petkova.mirela@19sou.bg , за да бъде организирано интервю в електронна среда.

 

СПИСЪК

/одобрени кандидатури за предварителен подбор на ученици в изпълнение на програма “Еразъм+” Акредитация през учебната 2024/25 г.  в сектор „Училищно образование“, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, с номер 2023-1-BG01-KA120-SCH-000185639 /

Име клас
Александра Веселинова Ангелова 10.в
Антон Боянов Радуилов 8.б
Божидава Борисова Балева 10.б
Виктор Георгиев Долдуров 11.а
Виктория Викторова Иванова 11.а
Габриела Георгиева Николова 9.а
Габриела Данко Марковска 8.б
Габриела Ивова Софийска 9.а
Габриела Красимирова Кочева 10.б
Габриела Теодор Тодорова 10.б
Давид Илиянов Дашев 9.а
Даная Данаилова Терзийска 8.а
Дария Георгиева Цветкова 11.а
Елена Владимирова Попова 11.а
Ема Светославова Николова 11.а
Емма Владиславова Христова Бонева 8.а
Иван Илчов Георгиев 10.б
Калоян Емилов Петров 10.б
Кристин Петрова Съйнова 10.в
Лиляна Райчева Сахатчиева 8.в
Мария Владиславова Петкова 8.а
Мaрио Мариян Георгиев 8.а
Никола Огнянов Будинов 8.в
Николета Димитрова Панайотова 8.б
Радослав Огнянов Сергеев 8.б
Рая Георгиева Георгиева 8.а
Рая Добрева Динева 11.в
Соня Самуил Самуилова 10.б
Христо Богданов Ангелов 10.в
Цветан Маринов Балканджиев 11.а
Цветина Михайлова Янкова 11.б
Яна Асен Спасова 9.б
Яна Николаева Николова 11.а
Ясен Ботев Попиванов 11.а