fbpx
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Ограничаване на посещението на ученици и учители от Китай и Италия

https://19su.bg/wp-content/uploads/2020/03/pismomon_1.pdf

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо с вх. № РУО1-5476/ 27.02.2020 г. на министър Красимир Вълчев, относно ограничаване на посещението на ученици и учители от Китай и Италия.

Приложение: Писмо с вх. № РУО1-5476/ 27.02.2020 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД