19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Обявяване на 02.05.2024 г. (четвъртък) за неучебен ден за всички ученици от училищата на територията на страната и българските държавни училища в чужбина

Заповед №РД09-1005/19.04.2024 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на 02.05.2024 г. за неучебен ден за всички ученици от училищата на територията на страната и българските държавни училища в чужбина.

Заповед №РД09-1005/19.04.2024 г. на министъра на образованието и науката