19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Обявявамe общ брой свободни места от втори учебен срок за уч. 2019/2020 г.

  • Общ брой свободни места за 5 клас – 11 с немски език
  • Общ брой свободни места за 6 клас – 6 с немски език
  • Общ брой свободни места за 7 клас – 7 с немски език

Кандидатстване за попълване на свободните места за учебната 2019/2020 година от 5 до 7 клас