19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Обобщителен урок „Жизнени процеси на при човека“

Обобщителен урок „Жизнени процеси на при човека“, изнесен от , д-р Йордан Ганев – родител на ученик от 19.СУ „Елин Пелин“.
Идеята за покана на д-р Ганев – родител на ученика от 6г клас, възникна в началото на изучаване на трети раздел по Човекът и природата „Жизнени процеси при човека“. Бащата с огромно желание е откликнал на идеята да ни бъде гост-лектор на обобщителния урок, който се проведе на 31.05.2024г. на тема: „Движение на веществата в човешкия организъм. Жизнени процеси при човека“. Д-р Ганев представи презентация по темата. В завладяваща беседа с учениците от 6г клас , и насърчавани от лектора, се представиха любопитни факти за кръвообращението на човека и работата на неговото сърце; нервната система, определяща поведението на човека. Представени бяха и някои практически начини за кръвоспиране, както и съвети за избягване на неблагоприятните фактори върху нервната система, особено тютюнопушенето и хигиена на зрението.
Въпреки отличното поведение на учениците, учебното време за срещата се оказа недостатъчно за допълнително разглеждане на темите: Опорно-двигателна система и Полова система. Растеж и развитие на човека…
Тук дойде обещанието от самия д-р Ганев за бъдещи срещи с учениците. В края на учебния час в искрящите погледи на учениците се долавяше удовлетворение, радост, но и замисляне, че пътя за достигане на знанието не е лек.
Йордан Стефанов – старши учител по химия и биология