19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Обновен демонстрационен кабинет по физика със специализиран детски кът към него ще бъде открит в Националния политехнически музей

Обновен демонстрационен кабинет по физика със специализиран детски кът към него ще бъде открит в Националния политехнически музей. Повече информация – https://www.bta.bg/bg/news/lik/691559-obnoven-demonstratsionen-kabinet-po-fizika-sas-spetsializiran-detski-kat-kam-neg