19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Обновени декларации за съгласие за тестване на учениците от 1 до 4 клас

Изх. № РУО1-37167/11.11.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,
В КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИ ОТ НАЧАЛЕН ЕТАП


УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо, № 9205-389/10.11.2021 г., вх. № РУО1-37066/11.11.2021 г., на министъра на образованието и науката относно осигуряване на бърз неинвазивен антигенен тест за доказване на COVID-19, Заповед № РД-01-915/09.11.2021 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-890 от 03.11.2021 г. на министъра на здравеопазването и отчитайки възможността родители на ученици в 1.-4. клас от цялата страна да пожелаят включване на децата им в присъствено обучение във всеки следващ момент, прилагам допълнени обновени образци на декларации за съгласие (Приложение № 1 и Приложение № 2).

Декларациите следва да се попълват от всички родители на ученици в 1.-4. клас, тепърва пожелали включването им в присъствено обучение или родители на ученици, вече подали декларации по стария образец, но желаещи да се възползват от възможността децата им да не бъдат тествани, а да представят документ за ваксиниране или наличие на антитела.  

Приложения:

1.      Приложение 1 – Декларация за съгласие.

2.      Приложение 2 – Декларация за съгласие (за ученици със СОП)

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА
РУО – СОФИЯ-ГРАД