19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

ОБЛАСТЕН КРЪГ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОЛИМПИАДАТА „ЗНАМ И МОГА“ УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА