19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА ПРЕЗ УЧ. 2022-2023 Г.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ЗАЛИ В 19. СУ „ЕЛИН ПЕЛИН“