19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

ОБЛАСТЕН КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ХИМИЯ НА 11.02.2023 Г. , 14:00 ЧАСА

Областният кръг на олимпиадата химия и опазване на околната среда ще се проведе на 11.02.2023 г. от 14:00 часа в следните училища домакини:

  1. СУ „Фредерик Жолио Кюри“ – район „Слатина“, бул. Ситняково №21, за втора, трета, четвърта и петасъстезателни групи.
  2. 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“– район „Слатина“, ул. “Гео Милев“ № 2, за първа състезателна група (за райони Банкя, Витоша, Връбница, Възраждане, Изгрев, Илинден, Искър, Красна поляна, Красно село, Лозенец, Младост, Надежда, Нови Искър, Овча Купел, Панчерево, Слатина).
  3. ОУ „Георги Бенковски“– район „Подуяне“, ул. „Тодорини кукли“ №9, за първа състезателна група (за райони Люлин, Оборище, Подуяне, Сердика, Средец, Студентски, Триадица)

Класираните за областния кръг ученици следва да се явят на 11.02.2023 г. в 13:30 часа в училището, което са разпределени, като ще се допускат до участие в олимпиадата срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).