19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Областен кръг на олимпиадата по математика на 11.02.2024 г.

Областен кръг на олимпиадата по математика на 11.02.2024 г. –

списък с ученици от IV и V клас, които са разпределени в 19. СУ „Елин Пелин“