19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Областен кръг на олимпиадата по математика

Областният кръг на олимпиадата математика ще се проведе на 11.02.2024 г. (неделя) от 09:00 ч., както следва:

За учениците от IV и V клас от училищата в районите Витоша и Красно село – в 19. СУ, район „Красно село“, ул. „Яков Крайков“ № 16.

За учениците от IV и V клас от училищата в районите Банкя, Възраждане, Кремиковци, Люлин, Нови Искър и Овча купел – в 96. СУ, район Люлин, ул. „Н. Беловеждов“ №1.

За учениците от IV и V клас от училищата в районите Лозенец и Изгрев – в 107. ОУ, район Лозенец, ул. „Димитър Димов“ № 13.

За учениците от IV и V клас от училищата в районите Младост и Студентски – в 125. СУ „Боян Пенев“, район Младост, ж.к. „Младост 1“, ул. „Никола Генадиев“ №1.

За учениците от IV и V клас от училищата в районите Връбница, Илинден, Надежда, Подуяне и Слатина – в 113. СУ „Сава Филаретов“, район Илинден, ул. „Тодор Александров“, №177 .

За учениците от IV и V клас от училищата в районите Красна поляна, Оборище и Средец – в 17. СУ „ Дамян Груев“, район   Красна поляна, ж.к. „Западен парк“, ул. „Сава Михайлов“ №64

За учениците от IV и V клас от училищата в районите Искър, Сердика, Панчарево и Триадица – в 56. СУ „Проф. Константин Иречек“, район Люлин,  жк. „Люлин 8“ , ул. „Търново 37 “

За учениците от VI и VII клас от училищата в районите Банкя, Витоша, Изгрев, Илинден, Искър, Красно село, Красна поляна, Кремиковци, Лозенец, Овча купел, Панчарево, Подуяне, Сердика, Слатина, Средец, Студентски и Триадица – в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, район Лозенец, ул. „Бигла“ № 56.

За учениците от VI и VII клас от училищата в районите Връбница, Възраждане, Люлин, Младост, Надежда, Нови Искър и Оборище – в 1. СУ „Пенчо П. Славейков“, район Оборище, ул. „Стара планина“ № 11.

За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас /от училищата във всички райони/ – в СМГ „Паисий Хилендарски, район Оборище“, ул. „Искър“№ 62.

 

Класираните за областния кръг ученици следва да се явят на 11.02.2024 г. в 08:00 ч. в училището, в което са разпределени, като ще се допускат до участие в олимпиадата срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Списък с разпределение за явяване на учениците е публикуван на сайта на СМГ – училище координатор:  smg.bg/systezania-olimpiadai-domakin-novini

Проверените и оценени писмени работи на всички ученици се съхраняват в СМГ – училище координатор.

Квесторите следва да се явят в училището, в което са разпределени, в 07:45 ч. на 11.02.2024 г.