19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Областен кръг на олимпиадата по български език и литература – 25 февруари 2023 г. /събота/

Oбластният кръг на олимпиадата по български език и литература ще се проведе на 25 февруари 2023 г. /събота/ от 09:00 часа, както следва:

За учениците от V клас от всички райони в 41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, район „Триадица“, ул. „Цар Самуил” № 24, директор Александра Топалова, тел. 0884801553, 02/ 989 01 27; 02/987 88 47, email: evtimischool@abv.bg

За учениците от VІ клас от всички райони в 20. ОУ „Тодор Минков“, район „Триадица“, ул. „Княз Борис I” № 27, директор Галина Тимова, тел. 0879 121 492, email: 2224020@edu.mon.bg

За учениците от VII и VIII клас от всички райони в 79. СУ „Индира Ганди”, район „Люлин“, ул. „Полк. Ст. Топузов“ № 6, директор Сашка Георгиева, тел. 0884 801 708, 02/ 824 88 89, email: souigandi@abv.bg

За учениците от ІХ и от X клас от всички райони в 138. СУЗИЕ „Проф. В. Златарски”, район „Слатина“, ул. „Алфред Нобел” № 3, директор Иван Стоянов, тел. 0893 685 359,  02/ 872 06 27, 02/ 872 39 17, email: 2221138@edu.mon.bg

За учениците от ХІ и от ХІІ клас от всички райони в НФСГ, район „Лозенец“, ул. „Розова долина ”№ 1, директор Мая Гешева, тел. 02/ 866 13 09, 02/ 866 14 91, 0885 733 579, email: administration@nfsg-sofia.org

Класираните за областния кръг ученици се явят на 25 февруари 2023 г.  не по-късно от 08.45 ч. в съответното училище, като ще се допускат до участие в олимпиадата срещу документ за самоличност (лична карта или ученическа книжка).

Успех!