Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/e19subgs/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2722

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/e19subgs/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2726

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/e19subgs/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3624
Областен кръг на олимпиадата по английски език – 19.СУ "Елин Пелин"
19.СУ "ЕЛИН ПЕЛИН"
ул. "Яков Крайков" №16, гр. София

Svetoslav Borisov

07 февруари 2020

Няма коментари

Home Новини

Областен кръг на олимпиадата по английски език

Областен кръг на олимпиадата по английски език

Областен кръг на олимпиадата по английски език

Изх. № РУО1-2819/03.02.20 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Уведомявам Ви, че в изпълнение  на заповед № РД 09-2152/27.08.2019  г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на графици за провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2019/2020 година, заповед  № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-633/22.11.2019 г на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2019/2020 г. и Регламент за провеждане на олимпиадата по  английски език за учебната 2019/2020 година, областният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 09.02.2020 г. от 09:00 часа, с продължителност 4 астрономически часа, както следва:

  1. 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, район Възраждане, бул. „Христо Ботев“ № 63 – за учениците от VIII клас.
  2. СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ № 46 – за учениците от IX клас.
  3. II АЕГ „Томас Джеферсън“, район „Триадица“, ул. „Траянова врата“ № 26 – за учениците от X клас.
  4. Първа АЕГ, район „Оборище“, бул. „Дондуков” № 60 – за учениците от XI и XII клас.

Класираните за участие следва да се явят не по-късно от 08:30 ч. в съответното училище домакин, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите и четците, определени от Вашето училище, следва да се явят в съответното училище-домакин в 8:00 ч. на 09.02.2020 г. за инструктаж.

Членовете на областната комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата по английски език следва да се явят във II АЕГ „Томас Джеферсън“ на 09.02.2020 г. в 15:30 ч. за получаване на указания.

Следва да уведомите класираните за участие в областния кръг на олимпиадата по английски език ученици.

Информация относно провеждането на областния кръг на олимпиадата по английски език, както и резултатите на участниците ще бъдат публикувани на сайта на II АЕГ „Томас Джеферсън“: www.2els.com.

Моля да уведомите учениците и учителите от повереното Ви училище, които ще участват в олимпиадата.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД